Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

3/8 + 7 5/6 = 197/24 = 8 5/248,2083333

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 7 5/6 na nepravý zlomok: 7 5/6 = 7 5/6 = 7 · 6 + 5/6 = 42 + 5/6 = 47/6

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 7 menovateľom 6. Celé číslo 7 je to isté ako 7 * 6/6 = 42/6
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 42 do čitateľa 5. Nový čitateľ je 42 + 5 = 47
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 47) nad menovateľa 6.
 2. Sčítanie: 3/8 + 47/6 = 3 · 3/8 · 3 + 47 · 4/6 · 4 = 9/24 + 188/24 = 9 + 188/24 = 197/24
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(8, 6) = 24. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 8 × 6 = 48. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »