Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

3 4/9 - 1 6/9 = 16/9 = 1 7/91,7777778

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 3 4/9 na nepravý zlomok: 3 4/9 = 3 4/9 = 3 · 9 + 4/9 = 27 + 4/9 = 31/9

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 3 menovateľom 9. Celé číslo 3 je to isté ako 3 * 9/9 = 27/9
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 27 do čitateľa 4. Nový čitateľ je 27 + 4 = 31
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 31) nad menovateľa 9.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 1 6/9 na nepravý zlomok: 1 6/9 = 1 6/9 = 1 · 9 + 6/9 = 9 + 6/9 = 15/9

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 1 menovateľom 9. Celé číslo 1 je to isté ako 1 * 9/9 = 9/9
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 9 do čitateľa 6. Nový čitateľ je 9 + 6 = 15
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 15) nad menovateľa 9.
 3. Odčítanie: 31/9 - 15/9 = 31 - 15/9 = 16/9
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(9, 9) = 9. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 9 × 9 = 81. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »