Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

3 7/16 - 2 5/8 = 13/16 = 0,8125

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 3 7/16 na nepravý zlomok: 3 7/16 = 3 7/16 = 3 · 16 + 7/16 = 48 + 7/16 = 55/16

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 3 menovateľom 16. Celé číslo 3 je to isté ako 3 * 16/16 = 48/16
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 48 do čitateľa 7. Nový čitateľ je 48 + 7 = 55
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 55) nad menovateľa 16.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 2 5/8 na nepravý zlomok: 2 5/8 = 2 5/8 = 2 · 8 + 5/8 = 16 + 5/8 = 21/8

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 2 menovateľom 8. Celé číslo 2 je to isté ako 2 * 8/8 = 16/8
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 16 do čitateľa 5. Nový čitateľ je 16 + 5 = 21
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 21) nad menovateľa 8.
 3. Odčítanie: 55/16 - 21/8 = 55/16 - 21 · 2/8 · 2 = 55/16 - 42/16 = 55 - 42/16 = 13/16
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(16, 8) = 16. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 16 × 8 = 128. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »