Zlomkový kalkulátorKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

Výsledek:

3 7/16 - 2 5/8 = 13/16 = 0,8125

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

 1. Konverze smíšeného čísla 3 7/16 na zlomek: 3 7/16 = 3 7/16 = 3 · 16 + 7/16 = 48 + 7/16 = 55/16

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 3 jmenovatelem 16. Celé číslo 3 je totéž jako 3 * 16/16 = 48/16
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 48 do čitatele 7. Nový čitatel je 48 + 7 = 55
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 55) nad jmenovatele 16.
 2. Konverze smíšeného čísla 2 5/8 na zlomek: 2 5/8 = 2 5/8 = 2 · 8 + 5/8 = 16 + 5/8 = 21/8

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 2 jmenovatelem 8. Celé číslo 2 je totéž jako 2 * 8/8 = 16/8
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 16 do čitatele 5. Nový čitatel je 16 + 5 = 21
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 21) nad jmenovatele 8.
 3. Odčítání: 55/16 - 21/8 = 55/16 - 21 · 2/8 · 2 = 55/16 - 42/16 = 55 - 42/16 = 13/16
  Při sčítání, odečítání a porovnávání zlomků je vhodné oba zlomky upravit na společný (stejný, shodný) jmenovatel. Společný jmenovatel vypočítáme jako nejmenší společný násobek obou jmenovatelů - NSN(16, 8) = 16. V praxi stačí určit společného jmenovatele (tj ne nutně nejmenšího) vynásobením jmenovatelů: 16 × 8 = 128. V dalším mezikroku výslední zlomek není možné dále zjednodušit krácením.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: 1/4^3

Zlomky v slovních úlohách:slovní úlohy - více »