Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

5 2/3 * 3/4 = 17/4 = 4 1/4 = 4,25

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 5 2/3 na nepravý zlomok: 5 2/3 = 5 2/3 = 5 · 3 + 2/3 = 15 + 2/3 = 17/3

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 5 menovateľom 3. Celé číslo 5 je to isté ako 5 * 3/3 = 15/3
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 15 do čitateľa 2. Nový čitateľ je 15 + 2 = 17
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 17) nad menovateľa 3.
 2. Násobenie: 17/3 * 3/4 = 17 · 3/3 · 4 = 51/12 = 17 · 3/4 · 3 = 17/4
  Zlomky vynásobíme tak že násobíme čitateľa čitateľom a menovateľa menovateľom. Výsledný zlomok vykrátime najväčším spoločným deliteľom NSD(51, 12) = 3. V ďalšom medzikroku krátime čitateľa aj menovateľa číslom 3 a dostaneme 17/4.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3


Posledná zmena: 4.6.2024