Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

5 4/5 + 8 1/3 - 23/4 = 503/60 = 8 23/608,3833333

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 5 4/5 na nepravý zlomok: 5 4/5 = 5 4/5 = 5 · 5 + 4/5 = 25 + 4/5 = 29/5

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 5 menovateľom 5. Celé číslo 5 je to isté ako 5 * 5/5 = 25/5
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 25 do čitateľa 4. Nový čitateľ je 25 + 4 = 29
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 29) nad menovateľa 5.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 8 1/3 na nepravý zlomok: 8 1/3 = 8 1/3 = 8 · 3 + 1/3 = 24 + 1/3 = 25/3

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 8 menovateľom 3. Celé číslo 8 je to isté ako 8 * 3/3 = 24/3
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 24 do čitateľa 1. Nový čitateľ je 24 + 1 = 25
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 25) nad menovateľa 3.
 3. Sčítanie: 29/5 + 25/3 = 29 · 3/5 · 3 + 25 · 5/3 · 5 = 87/15 + 125/15 = 87 + 125/15 = 212/15
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(5, 3) = 15. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 5 × 3 = 15. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.
 4. Odčítanie: výsledok kroku č. 3 - 23/4 = 212/15 - 23/4 = 212 · 4/15 · 4 - 23 · 15/4 · 15 = 848/60 - 345/60 = 848 - 345/60 = 503/60
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(15, 4) = 60. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 15 × 4 = 60. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »


Posledná zmena: 23.7.2024