Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

5 4/7 ÷ 2 10/21 = 9/4 = 2 1/4 = 2,25

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 5 4/7 na nepravý zlomok: 5 4/7 = 5 4/7 = 5 · 7 + 4/7 = 35 + 4/7 = 39/7

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 5 menovateľom 7. Celé číslo 5 je to isté ako 5 * 7/7 = 35/7
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 35 do čitateľa 4. Nový čitateľ je 35 + 4 = 39
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 39) nad menovateľa 7.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 2 10/21 na nepravý zlomok: 2 10/21 = 2 10/21 = 2 · 21 + 10/21 = 42 + 10/21 = 52/21

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 2 menovateľom 21. Celé číslo 2 je to isté ako 2 * 21/21 = 42/21
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 42 do čitateľa 10. Nový čitateľ je 42 + 10 = 52
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 52) nad menovateľa 21.
 3. Delenie: 39/7 : 52/21 = 39/7 · 21/52 = 39 · 21/7 · 52 = 819/364 = 91 · 9 /91 · 4 = 9/4
  Delenie dvoch zlomkov je rovnaké ako vynásobenie prvého zlomku reciprokou hodnotou druhého zlomku. Prvým čiastkovým krokom je nájdenie reciprokej hodnoty (výmena čitateľa a menovateľa, prevrátená hodnota 52/21 je 21/52) druhého zlomku. Ďalej vynásobte dva čitatele. Potom vynásobte dva menovatele. Delenie zlomkov je vlastne násobenie prevráteným zlomkom. V ďalšom medzikroku krátime čitateľa aj menovateľa číslom 91 a dostaneme 9/4.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »


Posledná zmena: 13.7.2024