Zlomkový kalkulátorKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

Výsledek:

5 4/7÷2 10/21 = 9/4 = 2 1/4 = 2,25

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

 1. Konverze smíšeného čísla 5 4/7 na zlomek: 5 4/7 = 5 4/7 = 5 · 7 + 4/7 = 35 + 4/7 = 39/7

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 5 jmenovatelem 7. Celé číslo 5 je totéž jako 5 * 7/7 = 35/7
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 35 do čitatele 4. Nový čitatel je 35 + 4 = 39
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 39) nad jmenovatele 7.
 2. Konverze smíšeného čísla 2 10/21 na zlomek: 2 10/21 = 2 10/21 = 2 · 21 + 10/21 = 42 + 10/21 = 52/21

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 2 jmenovatelem 21. Celé číslo 2 je totéž jako 2 * 21/21 = 42/21
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 42 do čitatele 10. Nový čitatel je 42 + 10 = 52
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 52) nad jmenovatele 21.
 3. Dělení: 39/7 : 52/21 = 39/7 · 21/52 = 39 · 21/7 · 52 = 819/364 = 91 · 9 /91 · 4 = 9/4
  Dělení dvou zlomků je stejné jako vynásobení prvního zlomku reciprokou hodnotou druhého zlomku. Prvním dílčím krokem je nalezení reciproké hodnoty (výměna čitatele a jmenovatele, převrácená hodnota 52/21 je 21/52) druhého zlomku. Dále vynásobte dva čitatele. Pak vynásobte dva jmenovatele. Dělení zlomků je vlastně násobení převráceným zlomkem. V dalším mezikroku krátíme čitatele i jmenovatele číslem 91 a dostaneme 9/4.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: 1/4^3

Zlomky v slovních úlohách:slovní úlohy - více »