Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

6 2/5 + 3 1/8 + 2/3 = 1223/120 = 10 23/12010,1916667

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 6 2/5 na nepravý zlomok: 6 2/5 = 6 2/5 = 6 · 5 + 2/5 = 30 + 2/5 = 32/5

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 6 menovateľom 5. Celé číslo 6 je to isté ako 6 * 5/5 = 30/5
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 30 do čitateľa 2. Nový čitateľ je 30 + 2 = 32
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 32) nad menovateľa 5.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 3 1/8 na nepravý zlomok: 3 1/8 = 3 1/8 = 3 · 8 + 1/8 = 24 + 1/8 = 25/8

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 3 menovateľom 8. Celé číslo 3 je to isté ako 3 * 8/8 = 24/8
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 24 do čitateľa 1. Nový čitateľ je 24 + 1 = 25
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 25) nad menovateľa 8.
 3. Sčítanie: 32/5 + 25/8 = 32 · 8/5 · 8 + 25 · 5/8 · 5 = 256/40 + 125/40 = 256 + 125/40 = 381/40
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(5, 8) = 40. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 5 × 8 = 40. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.
 4. Sčítanie: výsledok kroku č. 3 + 2/3 = 381/40 + 2/3 = 381 · 3/40 · 3 + 2 · 40/3 · 40 = 1143/120 + 80/120 = 1143 + 80/120 = 1223/120
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(40, 3) = 120. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 40 × 3 = 120. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »