Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

6 4/12 - 5/10 = 35/6 = 5 5/65,8333333

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 6 4/12 na nepravý zlomok: 6 4/12 = 6 4/12 = 6 · 12 + 4/12 = 72 + 4/12 = 76/12

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 6 menovateľom 12. Celé číslo 6 je to isté ako 6 * 12/12 = 72/12
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 72 do čitateľa 4. Nový čitateľ je 72 + 4 = 76
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 76) nad menovateľa 12.
 2. Odčítanie: 76/12 - 5/10 = 76 · 5/12 · 5 - 5 · 6/10 · 6 = 380/60 - 30/60 = 380 - 30/60 = 350/60 = 10 · 35/10 · 6 = 35/6
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(12, 10) = 60. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 12 × 10 = 120. V ďalšom medzikroku krátime čitateľa aj menovateľa číslom 10 a dostaneme 35/6.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »