Kalkulačka násobenie zlomkovKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

7/8 * 3/9 = 7/240,2916667

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Násobenie: 7/8 * 3/9 = 7 · 3/8 · 9 = 21/72 = 7 · 3/24 · 3 = 7/24
  Zlomky vynásobíme tak že násobíme čitateľa čitateľom a menovateľa menovateľom. Výsledný zlomok vykrátime najväčším spoločným deliteľom NSD(21, 72) = 3. V ďaľsom medzikroku krátime čitateľa aj menovateľa číslom 3 a dostaneme 7/24.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: (7/8-4/5)^2 = (7/8-4/5)2

Zlomky v slovných úlohách:

 • Porovnaj
  fraction Porovnajte zlomky ?. Ktorý zo zlomkov je väčší?
 • Koľko 29
  plusminus_10 Koľko je z dvanásť dve štvrtiny?
 • Čo je
  numberline Čo je viac dve tretiny z 99 alebo tri štvrtiny z 80
 • Trieda
  skola_1 V triede je 36 žiakov, 2/3 tvoria dievčatá. Koľko je v triede dievčat a chlapcov?
 • Milimetre
  meter Koľko milimetrov je 1/20 metra?
 • Koľkokrát 5
  zlomky_20 Koľkokrát je štvrtina osminy menšia ako tretina šestiny?
 • Čo je 2
  percent_1 Čo je viac 2/5 z 10 alebo 20% zo 4000?
 • V strede
  number_line Ktoré číslo je na číselnej osi v strede medzi štvrtinou pätiny a polovicou tretiny?
 • Zo všetkých 2
  workers_45 Zo všetkých 360 zamestnancov je 11/12 žien. Koľko mužov pracuje v podniku?
 • Semiačka
  klicenie Zo 72 navlhčených semien 7/8 vyklíčilo. Koľko semien vyklíčilo?
 • Percentá inak
  percent_sign Vypočítajte 24% ak 62% je 48.
 • Pomery
  ratios2 Zmenšite číslo 16 v pomere 3:2 5:4 11:8
 • Zložené percentá
  percent_27 Koľko je 17% z 30% z 500?


slovné úlohy - viacej »