Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

7/9 * 5 2/5 = 21/5 = 4 1/5 = 4,2

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 5 2/5 na nepravý zlomok: 5 2/5 = 5 2/5 = 5 · 5 + 2/5 = 25 + 2/5 = 27/5

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 5 menovateľom 5. Celé číslo 5 je to isté ako 5 * 5/5 = 25/5
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 25 do čitateľa 2. Nový čitateľ je 25 + 2 = 27
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 27) nad menovateľa 5.
 2. Násobenie: 7/9 * 27/5 = 7 · 27/9 · 5 = 189/45 = 21 · 9/5 · 9 = 21/5
  Zlomky vynásobíme tak že násobíme čitateľa čitateľom a menovateľa menovateľom. Výsledný zlomok vykrátime najväčším spoločným deliteľom NSD(189, 45) = 9. V ďalšom medzikroku krátime čitateľa aj menovateľa číslom 9 a dostaneme 21/5.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »


Posledná zmena: 4.6.2024