Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

7 2/3 + 2 1/5 = 148/15 = 9 13/159,8666667

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 7 2/3 na nepravý zlomok: 7 2/3 = 7 2/3 = 7 · 3 + 2/3 = 21 + 2/3 = 23/3

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 7 menovateľom 3. Celé číslo 7 je to isté ako 7 * 3/3 = 21/3
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 21 do čitateľa 2. Nový čitateľ je 21 + 2 = 23
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 23) nad menovateľa 3.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 2 1/5 na nepravý zlomok: 2 1/5 = 2 1/5 = 2 · 5 + 1/5 = 10 + 1/5 = 11/5

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 2 menovateľom 5. Celé číslo 2 je to isté ako 2 * 5/5 = 10/5
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 10 do čitateľa 1. Nový čitateľ je 10 + 1 = 11
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 11) nad menovateľa 5.
 3. Sčítanie: 23/3 + 11/5 = 23 · 5/3 · 5 + 11 · 3/5 · 3 = 115/15 + 33/15 = 115 + 33/15 = 148/15
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(3, 5) = 15. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 3 × 5 = 15. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »