Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

7 5/12 - 2 1/2 = 59/12 = 4 11/124,9166667

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 7 5/12 na nepravý zlomok: 7 5/12 = 7 5/12 = 7 · 12 + 5/12 = 84 + 5/12 = 89/12

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 7 menovateľom 12. Celé číslo 7 je to isté ako 7 * 12/12 = 84/12
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 84 do čitateľa 5. Nový čitateľ je 84 + 5 = 89
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 89) nad menovateľa 12.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 2 1/2 na nepravý zlomok: 2 1/2 = 2 1/2 = 2 · 2 + 1/2 = 4 + 1/2 = 5/2

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 2 menovateľom 2. Celé číslo 2 je to isté ako 2 * 2/2 = 4/2
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 4 do čitateľa 1. Nový čitateľ je 4 + 1 = 5
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 5) nad menovateľa 2.
 3. Odčítanie: 89/12 - 5/2 = 89/12 - 5 · 6/2 · 6 = 89/12 - 30/12 = 89 - 30/12 = 59/12
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(12, 2) = 12. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 12 × 2 = 24. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »