Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

8 1/4 - 3 2/5 - (2 1/3 - 1/4) = 83/30 = 2 23/302,7666667

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 8 1/4 na nepravý zlomok: 8 1/4 = 8 1/4 = 8 · 4 + 1/4 = 32 + 1/4 = 33/4

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 8 menovateľom 4. Celé číslo 8 je to isté ako 8 * 4/4 = 32/4
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 32 do čitateľa 1. Nový čitateľ je 32 + 1 = 33
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 33) nad menovateľa 4.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 3 2/5 na nepravý zlomok: 3 2/5 = 3 2/5 = 3 · 5 + 2/5 = 15 + 2/5 = 17/5

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 3 menovateľom 5. Celé číslo 3 je to isté ako 3 * 5/5 = 15/5
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 15 do čitateľa 2. Nový čitateľ je 15 + 2 = 17
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 17) nad menovateľa 5.
 3. Odčítanie: 33/4 - 17/5 = 33 · 5/4 · 5 - 17 · 4/5 · 4 = 165/20 - 68/20 = 165 - 68/20 = 97/20
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(4, 5) = 20. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 4 × 5 = 20. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.
 4. Konverzia zmiešaného čísla 2 1/3 na nepravý zlomok: 2 1/3 = 2 1/3 = 2 · 3 + 1/3 = 6 + 1/3 = 7/3

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 2 menovateľom 3. Celé číslo 2 je to isté ako 2 * 3/3 = 6/3
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 6 do čitateľa 1. Nový čitateľ je 6 + 1 = 7
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 7) nad menovateľa 3.
 5. Odčítanie: 7/3 - 1/4 = 7 · 4/3 · 4 - 1 · 3/4 · 3 = 28/12 - 3/12 = 28 - 3/12 = 25/12
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(3, 4) = 12. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 3 × 4 = 12. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.
 6. Odčítanie: výsledok kroku č. 3 - výsledok kroku č. 5 = 97/20 - 25/12 = 97 · 3/20 · 3 - 25 · 5/12 · 5 = 291/60 - 125/60 = 291 - 125/60 = 166/60 = 2 · 83/2 · 30 = 83/30
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(20, 12) = 60. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 20 × 12 = 240. V ďalšom medzikroku krátime čitateľa aj menovateľa číslom 2 a dostaneme 83/30.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »