Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

8 1/8 - 4 3/8 = 15/4 = 3 3/4 = 3,75

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 8 1/8 na nepravý zlomok: 8 1/8 = 8 1/8 = 8 · 8 + 1/8 = 64 + 1/8 = 65/8

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 8 menovateľom 8. Celé číslo 8 je to isté ako 8 * 8/8 = 64/8
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 64 do čitateľa 1. Nový čitateľ je 64 + 1 = 65
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 65) nad menovateľa 8.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 4 3/8 na nepravý zlomok: 4 3/8 = 4 3/8 = 4 · 8 + 3/8 = 32 + 3/8 = 35/8

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 4 menovateľom 8. Celé číslo 4 je to isté ako 4 * 8/8 = 32/8
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 32 do čitateľa 3. Nový čitateľ je 32 + 3 = 35
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 35) nad menovateľa 8.
 3. Odčítanie: 65/8 - 35/8 = 65 - 35/8 = 30/8 = 2 · 15/2 · 4 = 15/4
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(8, 8) = 8. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 8 × 8 = 64. V ďalšom medzikroku krátime čitateľa aj menovateľa číslom 2 a dostaneme 15/4.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3


Posledná zmena: 4.6.2024