Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

8 6/10 - 4 7/12 = 241/60 = 4 1/604,0166667

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 8 6/10 na nepravý zlomok: 8 6/10 = 8 6/10 = 8 · 10 + 6/10 = 80 + 6/10 = 86/10

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 8 menovateľom 10. Celé číslo 8 je to isté ako 8 * 10/10 = 80/10
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 80 do čitateľa 6. Nový čitateľ je 80 + 6 = 86
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 86) nad menovateľa 10.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 4 7/12 na nepravý zlomok: 4 7/12 = 4 7/12 = 4 · 12 + 7/12 = 48 + 7/12 = 55/12

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 4 menovateľom 12. Celé číslo 4 je to isté ako 4 * 12/12 = 48/12
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 48 do čitateľa 7. Nový čitateľ je 48 + 7 = 55
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 55) nad menovateľa 12.
 3. Odčítanie: 86/10 - 55/12 = 86 · 6/10 · 6 - 55 · 5/12 · 5 = 516/60 - 275/60 = 516 - 275/60 = 241/60
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(10, 12) = 60. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 10 × 12 = 120. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3


Posledná zmena: 13.7.2024