Vrchol budovy

Z bodov A a B na rovnom povrchu sú uhly pozorovania vrcholu budovy 25° a 37°. Ak | AB | = 57 m, vypočítajte s presnosťou na najbližší meter vzdialenosti hornej časti budovy od A a B, ak sú obidve na tej istej strane budovy.

Správna odpoveď:

h =  69,73 m
d1 =  165 m
d2 =  116 m

Postup správneho riešenia:

a=57 m A=25° rad=25° 180π =25° 1803,1415926 =0,43633=5π/36 B=37° rad=37° 180π =37° 1803,1415926 =0,64577  tgA=a+bh tgB=bh b=tgBh  atgA+btgA=h atgA+tgBhtgA=h  h=1tg(A)/tg(B)a tg(A)=1tg(0,4363)/tg(0,6458)57 tg(0,4363)=69,73 m
b=tg(B)h=tg(0,6458)69,72892,5322 m  d1=h2+(a+b)2=69,7282+(57+92,5322)2=165 m
d2=h2+b2=69,7282+92,53222=116 mNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Chcete zaokrúhliť číslo?
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.
Vyskúšajte si prevody jednotiek uhlov uhlové stupne, minúty, sekundy, radiány.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: