Vpísaná kružnica kocke

Spodnej podstave kocky o hrane (a = 1) je vpísaná kružnica. Aký polomer má guľová plocha, ktorá obsahuje túto kružnicu a jeden z rohov hornej podstavy kocky?

Správna odpoveď:

r =  0,8004

Postup správneho riešenia:

a=1 r1=a/2=1/2=21=0,5  u=2 a=2 1=21,4142 r2=u/2=1,4142/20,7071  r2=x2+r12 r2=(ax)2+r22  x2+r12=(ax)2+r22 r12=2xa+a2+r22  x=2 aa2+r22r12=2 112+0,707120,52=85=0,625  r3=x2+r12=0,6252+0,520,8004  r3=r r=(xa)2+r22=(0,6251)2+0,70712=0,8004Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: