Kanalizačnými 13011

Na futbalové ihrisko s rozmermi 110m x 70m prišiel prívalový dážď a počas 15 minút napršala voda do výšky 80 mm na každý m2. Ihrisko je konštruované tak, že je odvodnené a voda môže odtekať 4 kanály, každý s vnútorným prierezom 7,2 dm2. Aký veľký objem vody odtečie kanalizačným systémom za jednu minútu, ak je rýchlosť vody tečúca kanalizačnými rúrkami 1,2 m/s?

Správna odpoveď:

Q =  20,736 m3

Postup správneho riešenia:

a=110 m b=70 m  S=a b=110 70=7700 m2 h=80 mm m=80:1000  m=0,08 m  V=a b h=110 70 0,08=616 m3 t=15 min  Q1=V/t=616/15=1561641,0667 m3/min  S1=7,2 dm2 m2=7,2:100  m2=0,072 m2 S4=4 S1=4 0,072=12536=0,288 m2  v=1,2 m/s t2=1 min s=1 60  s=60 s  Q=S4 v t2=0,288 1,2 60=1252592=20,736=20,736 m3 Q<Q1Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Chcete premeniť jednotku plochy?
Viete objem a jednotku objemu a chcete premeniť jednotku objemu?
Prajete si premeniť jednotku času, napr. hodiny na minúty?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: