Trojuholníka 19943

Vypočítajte presnú hodnotu plochy trojuholníka so stranami dlhými 14 míľ, 12 míľ a 12 míľ.

Správna odpoveď:

S =  68,2276 mi2

Postup správneho riešenia:

a=14 mi b=12 mi c=12 mi  s=2a+b+c=214+12+12=19 mi  S=s (sa) (sb) (sc)=19 (1914) (1912) (1912)=7 95=68,2276 mi2

Vyskúšajte výpočet cez kalkulačku trojuholníkov.
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: