Rovnoramenný trojuholník

Rovnoramenný trojuholník ABC má základňu |AB|=16cm a rameno dĺžky 10cm. Aké sú dĺžky ťažníc?

Správna odpoveď:

t1 =  6 cm
t2 =  12,3693 cm
t3 =  12,3693 cm

Postup správneho riešenia:

t1=10282=6 cm

Vyskúšajte výpočet cez kalkulačku trojuholníkov.

t2=162+522 16 5 cos(arcsin(6/10))=12,3693 cm
t3=t2=12,3693 cmNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Kosínusovú vetu priamo používa kalkulačka SUS trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: