Šesťboký ihlan

Vypočítajte objem a povrch pravidelného šesťbokého ihlanu o podstavné hrane a = 30 m a bočnej hrane b = 50 m.

Správna odpoveď:

V =  31176,9145 m3
S =  6630,995 m2

Postup správneho riešenia:

a=30 m b=50 m n=6  S0=43 a2=43 302=225 3 m2389,7114 m2 S1=n S0=6 389,7114=1350 3 m22338,2686 m2  h=b2a2=502302=40 m  V=31 S1 h=31 2338,2686 40=31176,9145 m3=3,118104 m3

Vyskúšajte výpočet cez kalkulačku trojuholníkov.

o=n a=6 30=180 m  h2=b2(a/2)2=502(30/2)2=5 91 m47,697 m  S2=2a h2=230 47,697=75 91 m2715,4544 m2  S=S1+n S2=2338,2686+6 715,4544=6630,995 m2Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Tip: premeniť jednotky objemu vám pomôže náš prevodník jednotiek objemu.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: