Vnútorné uhly

Určte vnútorné uhly trojuholníka ABC, ak uhol pri vrchole C je dvakrát väčší ako uhol pri vrchole B a uhol pri vrchole B je o 4 stupne menší ako uhol pri vrchole A.

Správna odpoveď:

A =  48
B =  44
C =  88

Postup správneho riešenia:


A+B+C=180
C = 2·B
B = A-4

A+B+C = 180
2B-C = 0
A-B = 4

Riadok 3 - Riadok 1 → Riadok 3
A+B+C = 180
2B-C = 0
-2B-C = -176

Riadok 3 + Riadok 2 → Riadok 3
A+B+C = 180
2B-C = 0
-2C = -176


C = -176/-2 = 88
B = 0+C/2 = 0+88/2 = 44
A = 180-B-C = 180-44-88 = 48

A = 48
B = 44
C = 88

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: