Veveričky

Veveričky objavili ker s lieskovými orieškami. Prvé veverička odtrhla jeden oriešok, druhá veverička dva oriešky, tretí veverička tri oriešky. Každá ďalšia veverička odtrhla vždy o jeden oriešok viac ako predchádzajúci veverička. Keď otrhali všetky oriešky z kríka, rozdelili si oriešky tak, že každá veverička dostala šesť orieškov. Koľko veveričiek trhalo oriešky?

Správna odpoveď:

n =  11

Postup správneho riešenia:

v1=1 v2=2 v3=3  d=v2v1=21=1 v(n)=v1+(n1) d=1+n1=n  6 n=v1+v2+v3++vn 6 n=1+2+3++n 6 n=(1+n)+(2+n1)+(3+n2)+ 6 n=(1+n)+(n+1)+(n+1)+ 6 n=n/2 (1+n)  6=1/2 (1+n)  n=11   Skuˊsˇka spraˊvnosti:  s1=6 n=6 11=66 s2=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11=66Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom aritmetického priemeru?
Hľadáte štatistickú kalkulačku?
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4

Súvisiace a podobné príklady: