Predaje

Za 80 výrobkov dvojakej akosti sa utŕžilo celkom 175 Eur. Ak výrobok prvej kvality sa predával po n Eur za kus (n prirodzené číslo) a výrobok druhej akosti po dvoch Eur za kus, koľko kusov prvej kvality bolo predaných?

Správna odpoveď:

a1 =  15
a2 =  5
a3 =  3
a4 =  1

Postup správneho riešenia:

a+b=80 n a+2b=175 n a+2 (80a)=175 n a+1602 a=175 a(n2)=15 n1=3 a1=15/(n12)=15/(32)
n2=5 a2=15/(n22)=15/(52)=5
n3=7 a3=15/(n32)=15/(72)=3
n4=17 a4=15/(n42)=15/(172)Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Riešite Diofantovské problémy a hľadáte kalkulačku diofantovských celočíselných rovníc?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4

Súvisiace a podobné príklady: