Z7–I–2 MO 2017

Dané sú dve dvojice rovnobežných priamok AB k CD a AC k BD. Bod E leží na priamke BD, bod F je stredom úsečky BD, bod G je stredom úsečky CD a obsah trojuholníka ACE je 20 cm2.

Určte obsah trojuholníka DFG.

Správna odpoveď:

S =  5 cm2

Postup správneho riešenia:

S1=20 cm2 S1 = q d/2 q=10 cm d=2 S1/q=2 20/10=4 cm g=q/2=10/2=5 cm f=d/2=4/2=2 cm S=g f/2=5 2/2=5 cm2 S = S1/4Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Zobrazujem 1 komentár:
Žiak
Ako ste dosiahli tento výsledok
Ako ste počítali

6 rokov  2 Likes
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Chcete premeniť jednotku dĺžky?
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: