Zväčšenie kocky

O koľko percent sa zväčší objem a povrch kocky, ak zväčšíme jej hranu o 23%.

Správny výsledok:

Δ V =  86,1 %
Δ S =  51,3 %

Riešenie:

ΔV=100V2V1V1=100(V2/V11) ΔV=100((1+23100)31)=86.1%
ΔS=100S2S1S1=100(S2/S11) ΔS=100((1+23100)21)=51.3%Budeme veľmi radi, ak nájdete chybu v príklade, pravopisné chyby alebo nepresnosť a ju nám prosím pošlete. Ďakujeme!


Zobrazujem 0 komentárov:
avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Naša kalkulačka na výpočet percent Vám pomôže rýchlo vypočítať rôzne typické úlohy s percentami.
Tip: premeniť jednotky objemu vám pomôže náš prevodník jednotiek objemu.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 • Kocka
  cubes_6 Koľko krát sa zväčší objem a povrch kocky s hranou 70dm, ak jej hranu zväčšíme 4krát
 • Hrany kocky
  cubes3_3 Ak sa dĺžka hrany kocky zväčší o 50%, ako sa zväčší objem tejto kocky?
 • Zväčšenie gule
  sphere Koľkokrát sa zväčší objem gule, ak jej polomer sa zväčší 8×?
 • Kocky
  cubes_14 Jedna kocka od druhej ma hranu väčšiu 5x. Koľko krát bude väčší povrch a objem?
 • Ak predĺžime
  cube_in_sphere Ak predĺžime dĺžky hrán kocky o 5 cm, zväčší sa jej objem o 485 cm3. Určte povrch pôvodnej i zväčšenej kocky.
 • Zvláštna kocka
  cube3 Vypočítajte hranu kocky, ktorej povrch aj objem je numericky rovnaké číslo.
 • Kocka 3
  krychle_2 Koľkokrát sa zväčší objem kocky ak zdvojnásobíme dĺžku jej hrany?
 • Vypočítaj 16
  cubes2_8 Vypočítaj povrch kocky, ak jej objem je 64 cm3.
 • Kocka premena
  cubes_20 Objem kocky je 216 cm3, vypočitajte povrch.
 • Objem kocky
  cube_diagonals_5 Povrch kocky je 500 cm2, koľko cm3 bude jej objem?
 • Kocečka
  kocky_2 Vypočítajte povrch kocky, ak je jej objem rovný 729 metrov kubických.
 • Kocka
  cube2 Súčet dĺžok hrán kocky je 69 cm. Aký je jej povrch a objem?
 • Vypočítaj 64
  cube_shield Vypočítaj objem kocky, ak jej povrch je 150 cm2.
 • Kocka zmenšenie
  cube_7 Určte, o kolko percent sa zmenší povrch kocky, ak povrch kazdej jej steny zmenšíme o 12%.
 • Krabica
  milk_1 Krabica tvaru kocky je po okraj naplnená mliekom s objemom 2 litre. Vypočítaj hranu a povrch krabice.
 • Povrch a objem kocky
  cube_shield_6 Vypočítaj povrch kocky, ktorej objem je 27 dm3.
 • Plné kocky
  krychlicky_2 Kocka má hranu s dĺžkou 12 dm. Druhá kocka má hranu presne o 20% dlhšiu. O koľko % je viac vody v druhej kocke než v prvej kocke, ak je prvá kocka plná zo 3/4 a druhá zo 3/8?