Strana c

V △ABC a =10, b=9 a ∠ C = 30°.

Vypočítajte dĺžku strany c.

Správna odpoveď:

c =  5,01

Postup správneho riešenia:

c2=a2+b22abcos30 c=102+922109cos30=5,01

Vyskúšajte výpočet cez kalkulačku trojuholníkov.
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Chcete premeniť jednotku dĺžky?
Kosínusovú vetu priamo používa kalkulačka SUS trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: