Ku kružnici

Ku kružnici s polomerom 76 mm sú z bodu C vedené dve dotyčnice. Vzdialenosť obidvoch dotykových bodov je 14 mm. Vypočítajte vzdialenosť bodu C od stredu kružnice.

Výsledok

x =  76.324 mm

Riešenie:

r=76 mm a=14/2=7 mm  a1=r2a2=762725727 mm75.6769 mm  x/r=r/a1  x=r2/a1=762/75.676976.324476.324 mmr=76 \ \text{mm} \ \\ a=14/2=7 \ \text{mm} \ \\ \ \\ a_{1}=\sqrt{ r^2 - a^2 }=\sqrt{ 76^2 - 7^2 } \doteq \sqrt{ 5727 } \ \text{mm} \doteq 75.6769 \ \text{mm} \ \\ \ \\ x/r=r / a_{1} \ \\ \ \\ x=r^2 / a_{1}=76^2 / 75.6769 \doteq 76.3244 \doteq 76.324 \ \text{mm}Naše príklady z veľkej miery nám poslali alebo vytvorili samotní žiaci a študenti. Preto budeme veľmi radi, ak prípadne chyby, ktoré ste našli, pravopisné chyby alebo preštylizovanie príkladu nám prosím pošlite. Ďakujeme!

Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 

 

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 1. Tetiva súradnice
  tetiva2 Je daná kružnica k so stredom v bode S = [0 ; 0] . Bod A = [40 ; 30] leží na kružnici k. Aká dlhá je tetiva BC ak stred P tejto tetivy má súradnice : [- 14 ; 0 ]?
 2. PT a kružnice
  r_triangle Riešte pravouhlý trojuholník, ak sú dané polomery vpísanej r=9 a opísanej kružnice R=23.
 3. Kružnicový oblúk v2
  chord_TS_1 Polomer kružnice k meria 87 cm. Tetiva GH = 22 cm. Aká dlhá je úsečka TS?
 4. Medzikružie 6
  medzikruzie2 Na obrázku sú 2 sústredné kružnice. Tetiva väčšej kružnice s dĺžkou 10 cm je dotyčnicou menšej kružnice. Aký obsah má medzikružie?
 5. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 6. ABS KC
  complex_num Vypočítajte absolútnu hodnotu komplexného čísla -15-26i.
 7. Euklid2
  euclid V pravouhlom trojuholníku ABC s pravým uhlom pri vrchole C je daná odvesna a = 27 a výška v = 17. Určite obvod trojuholníka.
 8. Priekopa
  prikop Priekopa prierezu rovnoramenného lichobežníka o základniach 2m na 6m je hlboká 1,5m. Ako dlhý je svah priekopy?
 9. Diferencia AP
  postupnost1_2 Určte diferenciu AP, ak a1=-7,5 a a1+a2=4,8.
 10. Prvý a tretí člen
  stat_1 Určte prvý a tretí člen GP, ak q=-8,a a2+a5=8176
 11. AP - tri členy
  fun2_2 Určte diferenciu AP, ak a1=-1,5 a a2+a3=2,7.
 12. Členy GP
  sequence_geo_8 Geometrická postupnosť má 10 členov. Posledné dva členy sú 2 a -1. Koľký člen je -1/16?
 13. Geometrická
  math-geometric Určte tretí člen a kvocient GP, ak a2=-3, a1+a2=-2,5
 14. Z dvoch po sebe idúcich
  seq2_4 Určte kvocient GP, ak a1=-0,8 a a1+a2=0,64.
 15. Vektor PQ
  vectors_2 Zo zadaných súradníc bodov P = (5, 8) a Q = (6, 9), nájdite súradnice a veľkosť vektora PQ.
 16. Geometrická
  seq_3 Určte tretí a štvrtý člen GP, ak q=-0,6 a a1+a2=-0,2
 17. Štvrtý člen GP
  fun3_1 Určte štvrtý člen GP, ak q=4 a a1+a3=5,44