Bod dotyku

Bod A má od kružnice s polomerom r = 4cm a stredom S vzdialenosť IA, kl = 10 cm.
Vypočítajte:
a) vzdialenosť bodu A od bodu dotyku T, ak je dotyčnica ku kružnici vedená z bodu A
b) vzdialenosť dotykového bodu T od spojnice SA

Vaša odpoveď:

cm
cm


Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Chcete premeniť jednotku dĺžky?
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3