3boký ihlan

Aký je objem pravidelného trojbokého ihlanu so stranou 3cm?

Výsledok

V =  3.182 cm3

Riešenie:
Naše príklady z veľkej miery nám poslali alebo vytvorili samotní žiaci a študenti. Preto budeme veľmi radi, ak prípadne chyby ktoré ste našli, pravopisné chyby alebo preštylizovanie príkladu nám prosím pošlete. Ďakujeme!

Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Tip: premeniť jednotky objemu vám pomôže náš prevodník jednotiek objemu.
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

  1. 4b ihlan
    jehlan_2 Vypočítajte povrch a objem pravidelného štvorbokého ihlanu, ak je dané a = 6cm, v = 0,8dm (stenová výška).
  2. Objem pyramídy
    squarepyramid Pravidelná pyramída - ihlan so štvorcovou základňou 4 cm má šikmú hranu 6 cm. Vypočítajte objem pyramídy.
  3. Kvetinový záhon
    5928-vyvyseny-zahon-2 Kvetinový záhon má tvar zrezaného ihlana, pričom hrana dolnej podstavy a= 10 m, hornej podstavy b= 9 m a odchýlka počnej hrany od podstavy je alfa= 45°. Aký objem zemniny je potrebný navýšiť na tento záhon? Koľko sadeníc je možné vysadiť, ak 1m2= 100 sad
  4. Tetrahedron
    Tetrahedron Mám zadanú len výšku pravidelného trojbostenného ihlana h = 10 cm. Ako vypočítam dĺžku strany?
  5. 4b ihlan
    pyramid_regular Pravidelný štvorboký ihlan má podstavnú hranu a = 17, pobočnú hranu b = 32. Akú má výšku?
  6. Štvorsten
    tetrahedron (1) Vypočítajte výšku a objem pravidelného štvorstena, ktorého hrana má dĺžku 12 cm.
  7. Kocka rohy
    polyhedra-truncated-cube Z kocky o hrane 14 cm odrežeme všetky vrcholy tak, že každá rovina rezu pretína hrany 1 cm od najbližšieho vrcholu. Koľko hrán bude mať teleso?
  8. Mušt
    flasa_1 Mušt sa predáva v päťlitrových a dvojlitrových fľašiach. Pán Kučera si kúpil celkom 216 litrov muštu v 60 fľašiach. Koľko litrov si pán Kučera kúpil v päťlitrových fľašiach?
  9. Námestie
    namestie Obdĺžnikové námestie má dĺžky strán 183 a 244 metrov. Koľko metrov bude merať cesta, ktorá povedie po uhlopriečke námestia rovno z jedného rohu do druhého?
  10. Železnica - násyp
    nasyp Profil železničného násypu má tvar rovnoramenného lichobežníka, kde a = 16,4 m, c = 10,6 m, b = d = 5,2 m. Vypočítajte výšku násypu.
  11. Euklid2
    euclid V pravouhlom trojuholníku ABC s pravým uhlom pri vrchole C je daná odvesna a = 27 a výška v = 17. Určite obvod trojuholníka.
  12. Dôkaz sporom
    thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
  13. Výpočet
    pocty Koľko je súčet druhej odmocniny zo šiestich a druhej odmocniny zo 225?
  14. Odmocniny
    roots Čomu sa rovná súčin druhých odmocnín z 295936?
  15. Kvadratická rovnica
    parabola_1 Riešte kvadratickú rovnicu: 2x2-58x+396=0
  16. Mocnina
    power Číslo ?. Nájdite hodnotu x.
  17. Súčin
    floring Súčin dvoch po sebe idúcich nepárnych čísel je 8463. Ktoré sú to čísla?