Prvočísla - 6. ročník - príklady a úlohy

Počet nájdených príkladov: 150

 • Prvočísla - nerovnica
  prime_3 Koľko prvočísel je riešením nerovnice : x/3 > x - 8?
 • Narodeninové voľno
  happy Moje číslo na dnes: súčin druhej mocniny najmenšieho prvočísla s najmenším dvojciferným prvočíslom
 • Rozlož
  cinema_5 Rozlož na prvočísla a nájdi najmenší spoloční násobok n (16,20) a najväčšieho spoločného deliteľa D u dvojice čísel (140,100)
 • Číslo
  prime Číslo 6600 rozložte na súčin prvočísel.
 • Jablká 2
  jableka Koľko minimálne jabĺk je v košíku, ak je možné ich bezo zvyšku rozdeliť do balíčkov po 6, 14 i 21 kusoch?
 • Rozklad čísla na súčin
  prime Zapíšte číslo 98 ako súčin prvočíselných činiteľov (faktorov).
 • Rozklad
  prime_factorization Urobte rozklad pomocou prvočísel čísla 155. Výsledok zapíšte ako prvočíselné delitele (všetky, aj násobné)
 • Spoločné delitele
  prime Najdi všetky spoločné delitele čísel 30 a 45.
 • Koľkokrát 6
  prime_6 Koľkokrát je D(24,60) menší ako n(24,60)?
 • Počet riešení
  eggs Koľko riešení má rovnica x . y = 2950 s dvoma neznámymi v množine prirodzených čísel
 • Bezo zvyšku
  numbers_2 Koľko trojciferných prirodzených čísel je deliteľných bezo zvyšku číslom 9?
 • Čísla 9
  numbers2_16 Koľko trojcifernych čísel delitelnych číslom štyri môžeme vytvoriť z čísel 1;2;3; a 5, ak sa číslice v čísle nemôžu opakovať?
 • Ciferny súčet 27
  numbers2_15 Ktoré najväčšie šesťciferné číslo ma ciferný súčet 27?
 • Rotmajster
  army Ak generál zoradí vojakov do zástupu po deviatich zostane ich 6. Koľko vojakov má pluk, ak vieme, že je ich menej ako 300?
 • Určte 4
  prime Určte tri pätiny podielu súčinu a súčtu všetkých prvočíselných deliteľov čísla 240.
 • Koleso bicykla
  kolo_1 Hnacie koleso bicykla má 54 zubov. Hnané koleso má 22 zubov. Po koľkých otáčkach sa stretnú rovnaké zuby?
 • Nsn
  EisensteinPrimes Vypočítaj najmenší spoločný násobok čísel 120, 660 a 210.
 • Záhony
  meter_24 Akú najmenšiu dĺžku záhonov musíme pripraviť, aby sme mohli vsádzať sadenice po 20,30,25,40 cm?
 • Najmenšie
  lcm Vytvorte najmenšie možné číslo, ktoré je deliteľné číslami 5,8,9,4,3
 • Akú číslicu
  prime Akú číslicu doplniť namiesto hviezdičky 702*8, aby sme dostali čislo delitelné 6?

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .