Prvočísla - 6. ročník - příklady a úlohy

Počet nalezených příkladů: 162

 • Rozlož na prvočinitele
  numbers Rozlož na prvočísla a nájdi největšího dělitele dvojice čísel D (84,70).
 • NSN a NSD
  cinema Rozlož na prvočísla a najdi nejmenší společní násobek n (16,20) a největšího společného dělitele D u dvojice čísel (140,100 )
 • Jableká
  jableka Kolik minimálně jablek je v košíku, je-li možné je beze zbytku rozdělit do balíčků po 6, 14 i 21 kusech?
 • Číslo 6600
  prime Číslo 6600 rozložte na součin prvočísel.
 • Rozklad
  prime_factorization Udělejte rozklad pomocí prvočísel čísla 99. Výsledek zapište jako prvočíselné dělitele (všechny, i násobné)
 • Rozklad čísla na součin
  prime Zapište číslo 98 jako součin prvočíselných činitelů (faktorů).
 • NSD a NSN
  numbers Určete: a = D(240,320) b = n(40,64)
 • Společné dělitele
  prime Najdi všechny společné dělitele čísel 30 a 45.
 • Kolik 62
  numbers Kolik trojciferných přirozených čísel celkem je dělitelných beze zbytku číslem 9?
 • Orechy
  orechy-v-krabicke Jaký nejmenší počet ořechů můžeme rozdělit na 24 stejných hromádek i na 36 stejných hromádek?
 • Vojáci
  army Pokud generál seřadí vojáky do zástupu po devíti zbyde jich 6. Kolik vojáků má pluk jestliže víme, že je jich méně než 300?
 • Kuličky
  gulky Karel vysypal ze sáčku kuličky a rozdělovat je na hromádky. Mohl je rozdělit po čtyřech, po šesti nebo po sedmi a žádná kulička nikdy nezbyla. Kolik nejméně mohlo být kuliček?
 • Počet řešení
  eggs Kolik řešení má rovnice x. y = 2361 se dvěma neznámými v množině přirozených čísel?
 • Hvězdička
  prime Jakou číslici doplnit namísto hvězdičky 702 * 8, abychom dostali číslo dělitelné 6?
 • NSN čísel
  numbers2 Nejmenší násobek čísla 63 a 147
 • Urči nsn
  plusminus Urči nsn čtyř po sobě jdoucích přir. Čísel, jejichž součet je 42.
 • Kolo bicyklu
  kolo Hnací kolo bicyklu má 54 zubů. Hnané kolo má 22 zubů. Po kolika otáčkách se setkají stejné zuby?
 • 12 - delitelnost
  numbers2 Nahraďte písmena A a B číslicemi tak, aby výsledné číslo x bylo dělitelné dvanácti /všechny možnosti/. x=2A3B Kolik je celkově řešení?
 • Taneční soubor
  dancers Taneční soubor nastoupil na jeviště ve dvojicích. Během tance tanečníci vytvářeli postupně skupiny po čtyřech, šesti a devíti. Kolik tanečníků má soubor?
 • NSN
  calc_icon Jaký je nejmenší společný násobek čísel 30, 48, 13?

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.Prvočísla - příklady. Příklady pro 6. ročník (šestého ročníku).