Trojuholník SUS
Prosím zadajte dve strany trojuholníka a uhol nimi zovretý
°


Kalkulačka rieši trojuholník zadaný dĺžkami dvoch strán a uhlom nimi zovretom (veta SUS). Používa kosínusovú vetu na určenie tretej strany, potom Herónov vzorec a trigonometrické funkcie na výpočet obsahu (plochy) trojuholníka a jeho ďaľších vlastností.

Ak viete dve strany a jeden priľahlý uhol, použite SSU kalkulačku.