Najväčší uhol 2

Vypočítajte najväčší uhol trojuholníka, ktorého strany majú veľkosť:
2a, 3/2a, 3a

Správna odpoveď:

γ =  117,2796 °

Postup správneho riešenia:

x=1 a=2 x=2 1=2 b=3/2 x=3/2 1=23=1,5 c=3 x=3 1=3  c>a>b => γ>α>β  c2 = a2+b2  2 a b cos γ  C=arccos(2 a ba2+b2c2)=arccos(2 2 1,522+1,5232)2,0469 rad  γ=C  °=C π180   °=2,0469 π180   °=117,28  °=117,2796=117°1647"

Vyskúšajte výpočet cez kalkulačku trojuholníkov.




Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.







Tipy na súvisiace online kalkulačky
Potrebujete pomôcť spočítať, vykrátiť či vynásobiť zlomky? Skúste našu zlomkovú kalkulačku.
Naša kalkulačka na výpočet percent Vám pomôže rýchlo vypočítať rôzne typické úlohy s percentami.
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Prajete si premeniť jednotku času, napr. hodiny na minúty?
Kosínusovú vetu priamo používa kalkulačka SUS trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.
Vyskúšajte si prevody jednotiek uhlov uhlové stupne, minúty, sekundy, radiány.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4

Súvisiace a podobné príklady: