Výslednice sil

Vypočtěte matematicky a graficky výslednici soustavy tří sil se společným působištěm, jestliže:

F1 = 50kN α1 = 30°
F2 = 40kN α2 = 45°
F3 = 40kN α3 = 25°

Správná odpověď:

F =  113,1225 kN
f =  65,613 °

Postup správného řešení:

F1=50 kN F2=40 kN F3=40 kN a1=30  a2=a1+45=30+45=75  a3=a2+25=75+25=100  x=F1 cosa1+F2 cosa2+F3 cosa3=F1 cos30° +F2 cos75° +F3 cos100° =50 cos30° +40 cos75° +40 cos100° =50 0,866025+40 0,258819+40 (0,173648)=46,7081 y=F1 sina1+F2 sina2+F3 sina3=F1 sin30° +F2 sin75° +F3 sin100° =50 sin30° +40 sin75° +40 sin100° =50 0,5+40 0,965926+40 0,984808=103,02934  F=x2+y2=46,70812+103,02932=113,1225 kN
f=π180°arctg(y/x)=π180°arctg(103,0293/46,7081)=65,613=65°3647"Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Dva vektory určeny velikostmi a vzájemným úhlem sčítá naše kalkulačka sčítání vektorů .
Vyzkoušejte také naši kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: