Vložte n čísel

Mezi čísla 5 a 640 vložte tolik čísel, aby s danými čísly tvořila členy geometrické posloupnosti a aby součet vložených čísel byl 630.

Výsledek

m =  6

Řešení:

Textové řešení m =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

Další podobné příklady:

 1. Posloupnost
  sunflower Mezi čísla 11 a 138 vložte tolik členů aritmetické posloupnosti, aby jejich součet byl 1788.
 2. Exponenciální rovnice
  exp Řešte exponenciální rovnici (v oboru reálných čísel): 21-3x-5=4
 3. Desátý
  10 Vypočtěte desátý člen geometrické posloupnosti je-li dáno: a1=1/2 a q=2
 4. Geometrická 5
  sequence O členy geometrické posloupnosti víme že: ? ? Vypočítej a1, q Děkuji mooooc
 5. Geometrická posloupnost 4
  Koch_Snowflake_Triangles Je dána geometrická posloupnost a5 = 7 a7 = 38. Vypočtěte s11 (= součet prvních 11 členů této posloupnosti).
 6. Geometrická posloupnost 2
  exp_x Daná je geometrická posloupnost a1=3.3, kvocient q=-0.2. Vypočítejte a9.
 7. Osm členů
  fn Urči prvních osm členů geometrické posloupnosti, pokud a9=512, q=2
 8. 5 členů
  pst3.JPG Napište prvních 5 členů geometrické posloupnosti a určete, zda je rostoucí/klesající: a1= 3 q= -2
 9. Posloupnost
  seq Vypočítejte, kolikátý člen posloupnosti určené vztahem ? má hodnotu 60.037037.
 10. Posloupnost
  mandlebrot Najděte společný poměr (tzv. kvocient, resp. koeficient) posloupnosti -2, -6, -18, -54, -162 . Poměr zapište jako desetinné číslo zaokrouhleno na desetiny.
 11. Demografie
  exp_7 Počet obyvatel je 22000osob. Při ročním nárustu 1,4% jich bude 25000osob. Za kolik let tomu tak bude?
 12. Hra o body
  men Petr získal při hře 18 bodů, Jirka polovinu, Roman získal o 3 body méně než Petr a Zdeněk o bod méně než Jirka. Zjisti, kolik bodů získal Zdeněk.
 13. Loptová hra
  lopta_3 Richard, Denis a Denisa vstřelili spolu 932 branek. Denis vstřelil o 4 branky více než Denisa, ale Denis vstřelil o 24 branek méně než Richard. Určete počet branek u každého hráče.
 14. Rovnice v podílovém tvaru
  eq1_4 Rešte rovnici v podílovém tvaru: 6x*(3x-2)/x+7=0
 15. Asymptota
  asymptote Určite vertikálnu asymptotu funkcie ?.
 16. Rovnice
  calculator_2 Rovnice ? má jeden kořen x1 = 16. Určitě koeficient b a druhý kořen x2.
 17. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?