Krychle

Krychle je vepsána do koule o objemu 8867 cm3. Určete délku hrany krychle.

Výsledek

a =  14.8 cm

Řešení:

Textové řešení a =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka. Tip: proměnit jednotky objemu vám pomůže náš převodník jednotek objemu. Chcete proměnit jednotku délky? Potřebujete pomoci sčítat, zkrátít či vynásobit zlomky? Zkuste naši zlomkovou kalkulačku.

Další podobné příklady:

 1. Kolik 16
  cubes2_7 Kolik procent objemu krychle zaujímá koule do ní vepsaná?
 2. Krychli 3
  koule_krychle_1 Krychli je vepsána koule. Určete její objem, je-li hrana krychle 10 cm
 3. Soustruh
  SPHERE Z krychle o hraně délky 8cm byla vysoustružena koule s co největším poloměrem. Vypočítej objem krychle, koule a procento odpadu při soustružení.
 4. Krychle z koule
  sphere_cube Jaký největší povrch (v cm2) může mít krychle, která se vyřízne z koule o poloměru 43 cm?
 5. Díra
  cube_w_hole Středem krychle s hranou 14 cm se má vyvrtat otvor ve tvaru válce, tak aby objem otvoru byl 27% objemu krychle. Jaký průměr vrtáku třeba zvolit?
 6. Dvě krabice
  3-kostky Dvě krabice tvaru krychle s hranami a=71 cm, b=62 cm je třeba nahradit jednou krabicí tvaru kostky (stejného souhrnného objemu). Jaká bude její hrana?
 7. Rohy krychle
  polyhedra-truncated-cube Z krychle o hraně 6 cm odřízneme všechny vrcholy tak, že každá rovina řezu protíná hrany 2 cm od nejbližšího vrcholu. Kolik hran bude mít toto těleso?
 8. Krychle 9
  MD_cheese_cubes Jaká byla délka hrany původní velké krychle, když po vyříznutí 39 malých krychliček o délce hrany 2 dm zbylo 200 dm3?
 9. Kostky
  rubik_cube Kostka, která je složena z 8 malých kostek s hranou 1 dm má objem:
 10. Objem krychle
  cubes3_5 Kolikrát se zvětší objem krychle, zvětší-li se její povrch čtyřikrát?
 11. Krychle objem 7
  cube6 Krychle má povrch 384 cm2. Vypočtěte její objem.
 12. Plynojem
  gas_holder Plynojem má tvar koule o průměru 20 m. Kolik m3 plynu se do něj vejde?
 13. Broky
  broky 5500 olověných broků o průměru 4 mm se slije v jednu kouli. Jaký bude její průměr?
 14. Čtyrstěn
  tetrahedron (1) Vypočtěte výšku a objem pravidelného čtyřstěnu, jehož hrana má délku 19 cm.
 15. Výpočet
  pocty Kolik je součet druhé odmocniny ze šesti a druhé odmocniny ze 225?
 16. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 17. Odmocnina
  sq_root Použite větu o odmocňování odmocniny: ?