Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

1 2/9 * 1 4/5 = 11/5 = 2 1/5 = 2,2

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 1 2/9 na nepravý zlomok: 1 2/9 = 1 2/9 = 1 · 9 + 2/9 = 9 + 2/9 = 11/9

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 1 menovateľom 9. Celé číslo 1 je to isté ako 1 * 9/9 = 9/9
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 9 do čitateľa 2. Nový čitateľ je 9 + 2 = 11
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 11) nad menovateľa 9.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 1 4/5 na nepravý zlomok: 1 4/5 = 1 4/5 = 1 · 5 + 4/5 = 5 + 4/5 = 9/5

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 1 menovateľom 5. Celé číslo 1 je to isté ako 1 * 5/5 = 5/5
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 5 do čitateľa 4. Nový čitateľ je 5 + 4 = 9
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 9) nad menovateľa 5.
 3. Násobenie: 11/9 * 9/5 = 11 · 9/9 · 5 = 99/45 = 11 · 9/5 · 9 = 11/5
  Zlomky vynásobíme tak že násobíme čitateľa čitateľom a menovateľa menovateľom. Výsledný zlomok vykrátime najväčším spoločným deliteľom NSD(99, 45) = 9. V ďalšom medzikroku krátime čitateľa aj menovateľa číslom 9 a dostaneme 11/5.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »