Zlomkový kalkulátorKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

Výsledek:

1 2/9 * 1 4/5 = 11/5 = 2 1/5 = 2,2

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

 1. Konverze smíšeného čísla 1 2/9 na zlomek: 1 2/9 = 1 2/9 = 1 · 9 + 2/9 = 9 + 2/9 = 11/9

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 1 jmenovatelem 9. Celé číslo 1 je totéž jako 1 * 9/9 = 9/9
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 9 do čitatele 2. Nový čitatel je 9 + 2 = 11
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 11) nad jmenovatele 9.
 2. Konverze smíšeného čísla 1 4/5 na zlomek: 1 4/5 = 1 4/5 = 1 · 5 + 4/5 = 5 + 4/5 = 9/5

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 1 jmenovatelem 5. Celé číslo 1 je totéž jako 1 * 5/5 = 5/5
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 5 do čitatele 4. Nový čitatel je 5 + 4 = 9
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 9) nad jmenovatele 5.
 3. Násobení: 11/9 * 9/5 = 11 · 9/9 · 5 = 99/45 = 11 · 9/5 · 9 = 11/5
  Zlomky vynásobíme tak že násobíme čitatele čitelom a jmenovatele jmenovatelem. Výsledný zlomek zkrátíme největším společným dělitelem NSD(99, 45) = 9. V dalším mezikroku krátíme čitatele i jmenovatele číslem 9 a dostaneme 11/5.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: 1/4^3

Zlomky v slovních úlohách:slovní úlohy - více »