Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

1 4/7 * 2 3/5 = 143/35 = 4 3/354,0857143

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 1 4/7 na nepravý zlomok: 1 4/7 = 1 4/7 = 1 · 7 + 4/7 = 7 + 4/7 = 11/7

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 1 menovateľom 7. Celé číslo 1 je to isté ako 1 * 7/7 = 7/7
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 7 do čitateľa 4. Nový čitateľ je 7 + 4 = 11
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 11) nad menovateľa 7.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 2 3/5 na nepravý zlomok: 2 3/5 = 2 3/5 = 2 · 5 + 3/5 = 10 + 3/5 = 13/5

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 2 menovateľom 5. Celé číslo 2 je to isté ako 2 * 5/5 = 10/5
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 10 do čitateľa 3. Nový čitateľ je 10 + 3 = 13
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 13) nad menovateľa 5.
 3. Násobenie: 11/7 * 13/5 = 11 · 13/7 · 5 = 143/35
  Zlomky vynásobíme tak že násobíme čitateľa čitateľom a menovateľa menovateľom. Výsledný zlomok vykrátime najväčším spoločným deliteľom NSD(143, 35) = 1. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »