Zlomkový kalkulátorKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

Výsledek:

1 4/7 * 2 3/5 = 143/35 = 4 3/354,0857143

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

 1. Konverze smíšeného čísla 1 4/7 na zlomek: 1 4/7 = 1 4/7 = 1 · 7 + 4/7 = 7 + 4/7 = 11/7

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 1 jmenovatelem 7. Celé číslo 1 je totéž jako 1 * 7/7 = 7/7
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 7 do čitatele 4. Nový čitatel je 7 + 4 = 11
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 11) nad jmenovatele 7.
 2. Konverze smíšeného čísla 2 3/5 na zlomek: 2 3/5 = 2 3/5 = 2 · 5 + 3/5 = 10 + 3/5 = 13/5

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 2 jmenovatelem 5. Celé číslo 2 je totéž jako 2 * 5/5 = 10/5
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 10 do čitatele 3. Nový čitatel je 10 + 3 = 13
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 13) nad jmenovatele 5.
 3. Násobení: 11/7 * 13/5 = 11 · 13/7 · 5 = 143/35
  Zlomky vynásobíme tak že násobíme čitatele čitelom a jmenovatele jmenovatelem. Výsledný zlomek zkrátíme největším společným dělitelem NSD(143, 35) = 1. V dalším mezikroku výslední zlomek není možné dále zjednodušit krácením.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: 1/4^3

Zlomky v slovních úlohách:slovní úlohy - více »