Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

12 5/8 ÷ 3 19/24 = 303/91 = 3 30/913,3296703

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 12 5/8 na nepravý zlomok: 12 5/8 = 12 5/8 = 12 · 8 + 5/8 = 96 + 5/8 = 101/8

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 12 menovateľom 8. Celé číslo 12 je to isté ako 12 * 8/8 = 96/8
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 96 do čitateľa 5. Nový čitateľ je 96 + 5 = 101
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 101) nad menovateľa 8.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 3 19/24 na nepravý zlomok: 3 19/24 = 3 19/24 = 3 · 24 + 19/24 = 72 + 19/24 = 91/24

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 3 menovateľom 24. Celé číslo 3 je to isté ako 3 * 24/24 = 72/24
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 72 do čitateľa 19. Nový čitateľ je 72 + 19 = 91
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 91) nad menovateľa 24.
 3. Delenie: 101/8 : 91/24 = 101/8 · 24/91 = 101 · 24/8 · 91 = 2424/728 = 8 · 303 /8 · 91 = 303/91
  Delenie dvoch zlomkov je rovnaké ako vynásobenie prvého zlomku reciprokou hodnotou druhého zlomku. Prvým čiastkovým krokom je nájdenie reciprokej hodnoty (výmena čitateľa a menovateľa, prevrátená hodnota 91/24 je 24/91) druhého zlomku. Ďalej vynásobte dva čitatele. Potom vynásobte dva menovatele. Delenie zlomkov je vlastne násobenie prevráteným zlomkom. V ďalšom medzikroku krátime čitateľa aj menovateľa číslom 8 a dostaneme 303/91.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »