Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

17 4/9 - 12 2/3 = 43/9 = 4 7/94,7777778

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 17 4/9 na nepravý zlomok: 17 4/9 = 17 4/9 = 17 · 9 + 4/9 = 153 + 4/9 = 157/9

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 17 menovateľom 9. Celé číslo 17 je to isté ako 17 * 9/9 = 153/9
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 153 do čitateľa 4. Nový čitateľ je 153 + 4 = 157
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 157) nad menovateľa 9.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 12 2/3 na nepravý zlomok: 12 2/3 = 12 2/3 = 12 · 3 + 2/3 = 36 + 2/3 = 38/3

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 12 menovateľom 3. Celé číslo 12 je to isté ako 12 * 3/3 = 36/3
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 36 do čitateľa 2. Nový čitateľ je 36 + 2 = 38
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 38) nad menovateľa 3.
 3. Odčítanie: 157/9 - 38/3 = 157/9 - 38 · 3/3 · 3 = 157/9 - 114/9 = 157 - 114/9 = 43/9
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(9, 3) = 9. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 9 × 3 = 27. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »