Zlomkový kalkulátorKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

Výsledek:

17 4/9 - 12 2/3 = 43/9 = 4 7/94,7777778

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

 1. Konverze smíšeného čísla 17 4/9 na zlomek: 17 4/9 = 17 4/9 = 17 · 9 + 4/9 = 153 + 4/9 = 157/9

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 17 jmenovatelem 9. Celé číslo 17 je totéž jako 17 * 9/9 = 153/9
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 153 do čitatele 4. Nový čitatel je 153 + 4 = 157
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 157) nad jmenovatele 9.
 2. Konverze smíšeného čísla 12 2/3 na zlomek: 12 2/3 = 12 2/3 = 12 · 3 + 2/3 = 36 + 2/3 = 38/3

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 12 jmenovatelem 3. Celé číslo 12 je totéž jako 12 * 3/3 = 36/3
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 36 do čitatele 2. Nový čitatel je 36 + 2 = 38
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 38) nad jmenovatele 3.
 3. Odčítání: 157/9 - 38/3 = 157/9 - 38 · 3/3 · 3 = 157/9 - 114/9 = 157 - 114/9 = 43/9
  Při sčítání, odečítání a porovnávání zlomků je vhodné oba zlomky upravit na společný (stejný, shodný) jmenovatel. Společný jmenovatel vypočítáme jako nejmenší společný násobek obou jmenovatelů - NSN(9, 3) = 9. V praxi stačí určit společného jmenovatele (tj ne nutně nejmenšího) vynásobením jmenovatelů: 9 × 3 = 27. V dalším mezikroku výslední zlomek není možné dále zjednodušit krácením.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: 1/4^3

Zlomky v slovních úlohách:slovní úlohy - více »