Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

2 2/6 + 1 2/8 = 43/12 = 3 7/123,5833333

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 2 2/6 na nepravý zlomok: 2 2/6 = 2 2/6 = 2 · 6 + 2/6 = 12 + 2/6 = 14/6

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 2 menovateľom 6. Celé číslo 2 je to isté ako 2 * 6/6 = 12/6
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 12 do čitateľa 2. Nový čitateľ je 12 + 2 = 14
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 14) nad menovateľa 6.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 1 2/8 na nepravý zlomok: 1 2/8 = 1 2/8 = 1 · 8 + 2/8 = 8 + 2/8 = 10/8

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 1 menovateľom 8. Celé číslo 1 je to isté ako 1 * 8/8 = 8/8
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 8 do čitateľa 2. Nový čitateľ je 8 + 2 = 10
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 10) nad menovateľa 8.
 3. Sčítanie: 14/6 + 10/8 = 14 · 4/6 · 4 + 10 · 3/8 · 3 = 56/24 + 30/24 = 56 + 30/24 = 86/24 = 2 · 43/2 · 12 = 43/12
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(6, 8) = 24. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 6 × 8 = 48. V ďalšom medzikroku krátime čitateľa aj menovateľa číslom 2 a dostaneme 43/12.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »