Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

3 3/7 * 2 = 48/7 = 6 6/76,8571429

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 3 3/7 na nepravý zlomok: 3 3/7 = 3 3/7 = 3 · 7 + 3/7 = 21 + 3/7 = 24/7

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 3 menovateľom 7. Celé číslo 3 je to isté ako 3 * 7/7 = 21/7
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 21 do čitateľa 3. Nový čitateľ je 21 + 3 = 24
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 24) nad menovateľa 7.
 2. Násobenie: 24/7 * 2 = 24 · 2/7 · 1 = 48/7
  Zlomky vynásobíme tak že násobíme čitateľa čitateľom a menovateľa menovateľom. Výsledný zlomok vykrátime najväčším spoločným deliteľom NSD(48, 7) = 1. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3


Posledná zmena: 4.6.2024