Kalkulačka krátenie a usmerňovanie zlomku

4/22 = 2110.1818182


Vypočítať ďaľší výraz:Kalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.
Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: (7/8-4/5)^2 = (7/8-4/5)2

Príklady použitia:

sčítanie zlomkov: 2/4 + 3/4
sčítanie zlomkov - pravý zlomok, v základnom tvare: 4/6+1/8
sčítanie zlomkov a zmiešaných čísel: 8/5 + 6 2/7
odčítanie zlomkov: 2/3 - 1/2
násobenie zlomkov: 7/8 * 3/9
delenie zlomkov: 1/2 : 3/4
delenie čísla a zlomku: 5 ÷ 1/2
zložený zlomok: 5/8 : 2 2/3
koľko je: 1/12 deleno 1/4
premena desatinného čísla na zlomok: 0.125 na zlomok
0.625 na zlomok
porovnávanie zlomkov: 1/4 2/3
násobenie zlomku celým číslom: 6 * 3/4
umocnenie zlomkov: 3/5^3
umocnenie na zlomok: 16 ^ 1/2
odmocnina zo zlomku: sqrt(1/16)
krátenie a usmerňovanie zlomku: 4/22
zmiešané a desatinné čísla: 1.5 - 1 1/5
odčítanie zmiešaného čísla a zlomku: 1 3/5 - 5/6
operácie so zmiešanými čislami: 8 1/5 + 9 1/2
výraz so zátvorkami: 1/3 * (1/2 - 3 3/8)
konverzia zlomku na percentá: 3/8 %
prevod medzi zlomkom a číslom: 5/8
zlomok zo zlomku: 3/4 z 5/7
násobenie: 2/3 z 3/5
delením nájdite kvocient: 3/5 ÷ 2/3
premena čísla na zlomok: 3.875
virálny problém z Japonska (poradie vyhodnocovania delenie vs. zlomok): 9 - 3 ÷ 1/3 + 1