Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

4 1/5 * 5/14 = 3/2 = 1 1/2 = 1,5

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 4 1/5 na nepravý zlomok: 4 1/5 = 4 1/5 = 4 · 5 + 1/5 = 20 + 1/5 = 21/5

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 4 menovateľom 5. Celé číslo 4 je to isté ako 4 * 5/5 = 20/5
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 20 do čitateľa 1. Nový čitateľ je 20 + 1 = 21
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 21) nad menovateľa 5.
 2. Násobenie: 21/5 * 5/14 = 21 · 5/5 · 14 = 105/70 = 3 · 35/2 · 35 = 3/2
  Zlomky vynásobíme tak že násobíme čitateľa čitateľom a menovateľa menovateľom. Výsledný zlomok vykrátime najväčším spoločným deliteľom NSD(105, 70) = 35. V ďalšom medzikroku krátime čitateľa aj menovateľa číslom 35 a dostaneme 3/2.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »